ΘΕΜΑΤΑ
Like

Δεν κατάφεραν να παραπλανήσουν και το Ανώτατο.Aκυρώθηκε το ένταλμα κατά της ΑΕ ΟΠΑΠ

9 Νοεμβρίου, 2017
755 Views
0 Comments
Δεν κατάφεραν να παραπλανήσουν και το Ανώτατο.Aκυρώθηκε το ένταλμα κατά της ΑΕ ΟΠΑΠ

H πρώτη προσπάθεια δυσφήμισης της ΑΕ ΟΠΑΠ Κύπρου έπεσε στο κενό αφού το Ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε ένταλμα αστυνομικής έρευνας αφού το επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας που έκδωσε το ένταλμα παραπλανήθηκε αφού η ΑΕ ΟΠΑΠ δεν αρνήθηκε τον έλεγχο από το γενικό λογιστήριο της Δημοκρατίας κάτι που απέκρυψε ο ανακριτής και η Εισαγγελία στο επαρχιακό δικαστήριο.Ενώπιον του Ανωτάτου αποκαλύφθηκε η αλήθεια και ακυρώθηκε το ένταλμα αφού η ΑΕ ΟΠΑΠ δεν παρεμπόδισε τον έλεγχο από το γενικό λογιστήριο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε χθες το ένταλμα αστυνομικής έρευνας στα γραφεία της ΟΠΑΠ Κύπρου, το οποίο είχε εκδοθεί από το επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας στις 14.6.2017, με βάση καταγγελία του γενικού ελεγκτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Το δικαστικό ένταλμα έρευνας στα γραφεία του ΟΠΑΠ, είχε εκδοθεί μετά από ένορκη δήλωση του εξεταστή της υπόθεσης από το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας. Η ακύρωση του εντάλματος από το Ανώτατο Δικαστήριο έγινε με την αποδοχή της σχετικής αίτησης του ΟΠΑΠ και την έκδοση εντάλματος certiorari.

ΕΨΑΧΝΑΝ ΕΓΓΡΑΦΑ.
Με το εν λόγω ένταλμα εξουσιοδοτείτο η αστυνομική έρευνα των γραφείων του ΟΠΑΠ στη Λευκωσία στη βάση ότι υπήρχε εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι εκεί βρίσκονταν συγκεκριμένα έγγραφα.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εντάλματος έρευνας, τα έγγραφα αυτά «θα παράσχουν απόδειξη» για τη διάπραξη των αδικημάτων της συνωμοσίας για καταδολίευση, της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων και της δόλιας ιδιοποίησης ή τήρησης ψευδών λογαριασμών, «αδικήματα που διαπράχθηκαν στη Λευκωσία κατά τη χρονική περίοδο 1/01/2015 μέχρι 31/12/2016» από τον ΟΠΑΠ σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ.
Η θέση του ΟΠΑΠ ήταν ότι με βάση τη μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου και, κυρίως, το περιεχόμενο της Διακρατικής Συμφωνίας, «δεν δικαιολογείτο και δεν ήταν αναγκαία και επιθυμητή η έκδοση του εντάλματος έρευνας».
Υποστήριξε επίσης ότι το επαρχιακό Δικαστήριο, εκδίδοντας το υπό αναφορά ένταλμα έρευνας, «ενήργησε χωρίς δικαιοδοσία ή καθ` υπέρβαση δικαιοδοσίας, η απόφαση του δικαστηρίου είναι το αποτέλεσμα πλάνης πρόδηλης στο πρακτικό, υπήρξε παράλειψη αποκάλυψης ουσιωδών γεγονότων, καθώς και κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας καθότι επιζητείτο η έκδοση του εντάλματος έρευνας για σκοπό άλλο από αυτόν που νομοθετικά και νομολογιακά επιτρέπεται να εκδίδεται».

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ.
Αντικρούοντας τις παραπάνω θέσεις του ΟΠΑΠ, ο δικηγόρος της Δημοκρατίας εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα επέμεινε στο νομότυπο της έκδοσης του εντάλματος έρευνας, αφού, όπως είχε εισηγηθεί, συνέτρεχαν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση του, με βάση τα γεγονότα που εκτέθηκαν στην ένορκη δήλωση του ανακριτή η οποία υποστήριζε το αίτημα τους.
Ο ανακριτής της υπόθεσης στην ένορκη δήλωση του αναφέρθηκε σε καταγγελία που έγινε στις 20.3.2017 στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας, από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας μέσω του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για «πράξεις ή παραλήψεις (sic), ενέργειες, στον ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ, τα οποία χρήζουν διερεύνησης, για τυχόν παράβαση της Νομοθεσίας και διάπραξη ποινικών αδικημάτων».

ΔΕΝ ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΟΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.
Το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφαση του αναφέρει, μεταξύ άλλων, είχαν καθήκον να θέσουν υπόψη του εκδώσαντος το ένταλμα δικαστηρίου τους λόγους της άρνησης του ΟΠΑΠ αλλά και την αποδοχή του να υποβληθεί, εν τέλει, στον έλεγχο που ζητούσε η γενική λογίστρια, και να αφεθεί το δικαστήριο να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη.
Το Ανώτατο Δικαστήριο σημειώνει επίσης ότι στα πλαίσια του καθήκοντος για πλήρη και ειλικρινή αποκάλυψη, οι ανακριτικές αρχές όφειλαν να είχαν θέσει υπόψη του επαρχιακού δικαστηρίου, με τον όρκο του ανακριτή, ότι κατά τον έλεγχο, ο ΟΠΑΠ υπέδειξε στους λειτουργούς του Γενικού Λογιστηρίου τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στον όρκο «οι οποίοι πήραν και σημειώσεις, και πως το παράπονο έγκειτο στην άρνηση των αιτητών (ΟΠΑΠ) να τους παραδώσουν αντίγραφα ούτως ώστε να προβούν σε σωστή έρευνα».
Γεγονός, αναφέρει η απόφαση, «για το οποίο γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην ένορκη δήλωση του ανακριτή», συμφωνώντας με την προβληθείσα περί τούτου θέση του ΟΠΑΠ. Πρόκειται για γεγονός, προστίθεται, «που τείνει να δώσει μια διαφορετική εικόνα ως προς τα πραγματικά περιστατικά και ειδικότερα την «άρνηση» των αιτητών, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει τη σκέψη του εκδώσαντος το ένταλμα δικαστηρίου».

ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ.
Το Ανώτατο Δικαστήριο σημειώνει επίσης ότι «το περιεχόμενο του όρκου ήταν, τουλάχιστον σε κάποια σημεία, ανακριβές» ενώ τονίζει «τη σημασία και το αυξημένο καθήκον των ανακριτικών αρχών, λόγω της δραστικότητας του μέτρου, να ενεργούν επιμελώς ώστε να τίθενται ενώπιον του Δικαστηρίου το οποίο επιλαμβάνεται του αιτήματος έκδοσης του εντάλματος, είτε είναι σύλληψης είτε έρευνας, αληθή και ακριβή γεγονότα προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης».
Το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε την αίτηση του ΟΠΑΠ για έκδοση εντάλματος της φύσης certiorari και ακύρωσε το εκδοθέν από το επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας στις 14.6.2017 ένταλμα έρευνας.
Για τον ΟΠΑΠ εμφανίσθηκαν οι δικηγόροι Χριστάκης Χριστοφίδης (Για Λουκή Παπαφιλίππου & ΣΙΑ ΔΕΠΕ), Ηλίας Στεφάνου και Πέτρος Σταύρου, ενώ τον γενικό εισαγγελέα εκπροσώπησε ο δικηγόρος της Δημοκρατίας Ζαχαρίας Λ. Συμεού.

Comments are closed.

echo do_shortcode( '[contact-form-7 id="891" title="Newsletter"]' ); ?>