Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Like

Νέα σημαντική εκπροσώπηση της ΚΟΠ σε διεθνές επίπεδο

20 Ιουλίου, 2017
946 Views
0 Comments
Νέα σημαντική εκπροσώπηση της ΚΟΠ σε διεθνές επίπεδο

Μετά την πρόσφατη εκλογή του Προέδρου της ΚΟΠ κ. Κωστάκη Κουτσοκούμνη στην Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA και τον διορισμό του Αναπληρωτή Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Γιώργου Κούμα από την UEFA στα Διοικητικά Συμβούλια της Team AG και της CAA Eleven, η ΚΟΠ θα συμμετέχει πλέον για πρώτη φορά και σε σημαντική Τεχνική Επιτροπή του ποδοσφαίρου.

Η UEFA σε πρόσφατη συνεδρία της όπου ασχολήθηκε με θέματα ενίσχυσης των επιτροπών της, διόρισε τον Τεχνικό Διευθυντή της ΚΟΠ κ. Σάββα Κωνσταντίνου στο UEFA Jira Panel που στελεχώνεται από υπεύθυνους επιμόρφωσης για θέματα εκπαίδευσης προπονητών και έχει καθοδηγητικό ρόλο σε τεχνικά θέματα.

Το Jira Panel υποστηρίζει την επιτροπή ανάπτυξης και υποδομής της UEFA και βοηθά στην εφαρμογή των προγραμμάτων.

Συμβουλεύει την UEFA, τις Ομοσπονδίες μέλη της και τα σωματεία σε θέματα εκπαίδευσης προπονητών που να συμβαδίζουν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Επίσης επιβλέπει την εφαρμογή του συμφώνου προπονητών και εκπαίδευσης της UEFA που έχουν υπογράψει οι Ομοσπονδίες μέλη της.

Το Jira Panel παρακολουθεί ασφαλώς την εξέλιξη όλων των διοργανώσεων της UEFA (Εθνικές και διασυλλογικές) και διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα συνέδρια όπου καταγράφονται όλα τα συμπεράσματα αναφορικά με τις αλλαγές του ποδοσφαίρου σε τεχνικό επίπεδο.

Ο διορισμός του κ. Σάββα Κωνσταντίνου θα έχει ισχύ μέχρι το 2019 και αρχίζει αμέσως δουλειά στο Jira Panel.

Από την ιστοσελίδα της ΚΟΠ

Comments are closed.